Người dân xã Quảng Trung lên đường yêu cầu Formosa bồi thường thiệt hại


Tin Mừng Cho Người Nghèo(facebook)Tuần hành về UBND XÃ QUẢNG TIÊN – thị xã Ba Đồn – Quảng Bình, đòi hỏi bồi thường Formosa và vấn nạn một số thuyền lạ đến tại khu vực giáo họ cướp Cát, gây ra sạt lở. Bên cạnh đó thôn Tiên Xuân được công nhận nông thôn mới nhưng đến bây giờ đường xá chưa được cải thiện. Vì vậy bà con tuần hành đến Uỷ Ban Nhân Dân xã Quảng Tiên yêu cầu nhà nước trả lại quyền lợi chính đáng cho bà con.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: