S.O.S : Chị gái Minh Hạnh đang bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất để áp lực gia đình.


Bui Thi Minh Hang(facebook)Chị gái Minh Hạnh đang bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất và bị cấm xuất cảnh sang Áo đoàn tụ với chồng và con của minh. Con chị hiên chỉ mới 5 tuổi. An ninh nói rằng vì hỏi về Minh Hạnh cái gì cũng không biết nên phải cấm xuất cảnh.

Chị gái Minh Hạnh lập gia đình năm 2011 và sinh sống tại Ba Lan và Áo. Việc chính quyền cấm xuất cảnh chị gái Minh Hạnh chỉ vì chị là chị gái Minh Hanh là một hành động đê hèn.

Vào ngày 15/6/2017 Minh Hạnh cũng bị cấm xuất cảnh sang Áo thăm mẹ
Xin cộng đồng chia sẻ !

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: