VTC News: Để vay 20 tỷ đồng, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái cần những điều kiện gì?


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: