Cán bộ Nguyễn Đức Mười, người cầm gậy gộc rượt đuổi, đánh đập các Đan sĩ Đan viện Thiên An


Nguyễn Huyền Trang(facebook)Cán bộ Nguyễn Đức Mười, người cầm gậy gộc rượt đuổi, đánh đập các Đan sĩ Đan viện Thiên An vào ngày 29.06.2017, đã từng chụp hình cưới tại Đan viện Thiên An !!!

!!! Nỏ hiếu nổi ???

Những bậc tam cấp đi vào Đan viện.

Ông Mười là cán bộ xã Thủy Bằng,Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bố mẹ sống có đức, con cái sẽ được hưởng!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: