TÔI BỊ CHỤP HÌNH BỞI QUY ĐỊNH MỚI


Ls Trần Bá Học(facebook)Hôm nay, đi chuyển đổi sim từ trả sau sang trả trước tại đại lý Viettel thì nhân viên bắt buộc tôi phải chụp ảnh mới cho đổi. Tôi nói không chụp vì đây là hành vi trái Hiến pháp và BLDS khi bắt người khác cung cấp hình ảnh trong một giao dịch dân sự. Tuy nhiên họ bảo anh không cho chụp thì họ không đổi được.

Tôi đã từng trả lời báo chí về việc này như sau:

Trao đổi về tính pháp lý của quy định này, luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhìn nhận: “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ giữa nhà mạng với các chủ thuê bao di động được xem như là giao dịch dân sự. Chính vì vậy, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, quy định “Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện”. Vì vậy, khi thực hiện giao dịch, các bên chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng mà không cần bắt buộc phải chụp hình ảnh kèm theo.

Hơn nữa, tại Điều 21 Hiến pháp 2013 cũng quy định “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình…”

Như vậy, việc cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào giao dịch để bắt buộc phải chụp hình kèm theo là trái với quy định Bộ Luật Dân sự 2015 và Hiến pháp 2013. Vì vậy, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì những văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn mà trái với văn bản pháp lý có giá trị cao hơn thì áp dụng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

Có lẽ tôi phải khởi kiện nhà mạng về hành vi ép khách hàng phải chụp hình mới cho đăng ký? Việc này có thể dẫn đến giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của Pl?

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: