THÔNG BÁO: An Ninh giả FB Bs. Nguyễn Đan Quế gây chia rẽ


Một tài khoản FB giả trắng trợn Bs Quế lập ra tại Hà Nội vào ngày 20/10/2016. Từ đó đã đăng tải nhiều comment, share nhiều tin gây thêm mâu thuẫn trong giới bất đồng chính kiến.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013856171586
Không loại trừ khả năng tài khoản giả này đã textchat với ý đồ xấu hay chuyển những tư liệu có chứa mã độc đến người họ nhắm tới.
Hãy report tài khoản giả này. Vui lòng xem cách report FB giả ở link dưới đây nếu bạn không biết cách: https://quantrimang.com/cach-bao-cao-tai-khoan-facebook-gia…

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: