Lực lượng an ninh hùng hậu bảo vệ xung quanh phiên toà ‘xét xử’ chị Thuý Nga.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: