ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ NGỒI VÀO GHẾ QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH?


(Sài Gòn Báo)Hiện nay ông Trần Đại Quang là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, và theo Hiến pháp, ông là lãnh đạo quân sự tối cao của Việt Nam.

Tuy nhiên, với sự vắng mặt được cho là từ ngày 25-7-2017 đến nay của ông Trần Đại Quang, nếu xảy ra nguy cơ chiến tranh, như các vấn đề tranh chấp về Biển Đông với Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, thì khả năng ngồi vào ghế quyền Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh sẽ là vị phó chủ tịch của Hội đồng này là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khi ấy, theo Hiến pháp, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Trong trường hợp này, vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch (hay còn gọi là Bí thư) Quân ủy Trung ương Việt Nam là đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương (nơi ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người đứng đầu) những vấn đề về đường lối trong cuộc chiến đó – ở đây là với giặc xâm lược Trung Quốc trên Biển Đông của Việt Nam.

Như vậy, đang có sự nhập nhằng quyền lực giữa hai chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Việt Nam.

Do đó, theo tờ trình của Chính phủ tại phiên họp hôm qua 10-8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo chí không được vào tham dự đưa tin), thì trong dự thảo luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 chương, 45 điều (giảm 2 chương, 6 điều so với luật Quốc phòng năm 2005), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết việc sửa đổi luật để bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: