Đặc vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị Cảnh sát CHLB Đức tóm cổ đầu tiên đã khai gì?


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: