Mật vụ bị CH Séc bắt đã khai ra Tô Lâm chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, TT Phúc đồng phạm


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: