DÂN OAN BIỂU TÌNH


Hiệp Khách Hành(facebook)

9g30″ sáng nay, 15-9-2017. Dân oan các tỉnh: Đồng Nai, Ninh Bình, Kiên Giang, Nam Định, Bắc Giang. Biểu tình đi bộ từ văn phòng Quốc Hội – 37 Hùng Vương đến phủ chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dân oan bức xúc việc giải quyết khiếu nại- tố cáo về đất đai. Trung ương cứ kéo dài đã mấy tháng Trời chưa giải quyết cho dân.

 

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: