NÓNG: BIỂU TÌNH TIẾP TỤC TRƯỚC TRỤ SỞ TIẾP DÂN TRUNG ƯƠNG. SỐ 1- NGÔ THÌ NHẬM-HÀ NỘI.


10g30″ 13-10-2017 Dân oan các tỉnh bức xúc việc giải quyết khiếu nại- tố cáo của Ban tiếp dân trung ương. Đã nhận đơn thư của dân về việc: TỐ CÁO Quan Tham chính quyền địa phương tham nhũng CƯỚP SẠCH đất đai, nhà ở của dân oan.
Hơn 1 năm qua, lãnh đạo ban tiếp dân trung ương cứ hẹn bằng ” MỒM”???
Dân oan thì chờ đợi … Dài cổ…Cũng chưa giải quyết???
Địa phương thì tham nhũng Cướp đất, cướp nhà. Dân ra trung ương TỐ CÁO QUAN THAM. Chỉ được ban tiếp dân trung ương đưa MẶT & MỒM ra hẹn???
Luật pháp và Hiếp pháp đặt ta để làm gì ??? Hởi QUAN TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH có biết hay không???

( Hà Đông 13-10-2017 ).

 

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: