Chuyện Quê Nhà 55


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Người dân phải dùng thuyền đi lại ở xã Nam Phương Tiến. Một người đi trên đường nước ngập đến ngực

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: