SỰ PHI LÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT THIÊN TẢ.


9761473_web1_2017-12-06t190732z_319783094_rc1b7e7a16e0_rtrmadp_3_usa-trump-israel

Dương Hoài Linh(facebook)Phản đối Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel những người VNCH sống trên đất Mỹ vì ghét Trump mà vi phạm những lỗi sơ đẳng về logic học ngay với chính họ.

Bởi các lý do sau đây :
– Trump không hề công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel nếu như trước đó những bằng chứng khảo cổ học không chứng minh đã có một nhà nước Israel tồn tại suốt mấy ngàn năm trước công nguyên ở đây. Và Trump chỉ công nhận một thực thể lịch sử và hiện tại vốn có bởi Israel không hề xâm lược vùng đất này và Palestine chỉ xem đây là thủ đô của một nước Palestine tương lai.
Palestine vốn là tên của một vùng đất. Palestine chưa bao giờ là một quốc gia độc lập, và cho đến tận bây giờ vẫn không được công nhận là nhà nước độc lập.
– Trump khẳng định “Chúng tôi không thể hiện quan điểm về quy chế cuối cùng, bao gồm biên giới cuối cùng về chủ quyền của Israel với Jerusalem. Đây là vấn đề giữa những bên liên quan. Mỹ vẫn duy trì cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ xây dựng một thoả thuận hoà bình mà cả hai bên đều đồng ý”

Điều này cũng giống như Quốc gia Việt Nam là một thực thể lịch sử và Sài Gòn là thủ đô của VNCH nối tiếp di sản của Quốc gia Việt Nam. Nếu như người Việt Nam bắt chước người Do Thái dẫu 2000 năm tha phương , dẫu bị chế độ Đức Quốc Xã thảm sát hàng triệu người vẫn không khuất phục ý chí , vẫn hẹn nhau ““Năm sau về Jerusalem” để nêu câu nguyện thề sắt son ” Hẹn nhau ở Sài Gòn” thì dẫu có ngàn năm Quốc gia Việt Nam vẫn không mất. Dù cho chính quyền cộng sản hiện nay đang tiếm danh nhân dân và dân tộc trước nhân loại trên thế giới.

Rất đáng buồn là những người VNCH hải ngoại lại không thấy sự tương đồng giữa hoàn cảnh của mình với dân tộc Israel, một dân tộc thông minh ,bất khuất dũng cảm viện lý do hòa bình ở Trung Đông để tố cáo Trump .

Tại sao không lên án sự cuồng tín bất chấp hiện thực lịch sử của người Palestine và thế giới Hồi Giáo mà lại lo sợ họ “Thánh chiến”

Điều này cũng chẳng khác gì việc VNCH lo sợ chiến tranh, lo sợ sự khủng bố của” tôn giáo” cộng sản để không dám công nhận Sài Gòn là thủ đô của VNCH và cũng là của Quốc gia Việt nam sau này ?

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: