SOS Chính Quyền Thừa Thiên Huế Chính Thức Cướp Đất Đan Viện Thiên An.


Đan vien thiện an(facebook)Chỉ mới hơn một tháng nay, gần 5.000 m2 (gần năm ngàn m2) đất rừng thông đồi Đức Mẹ Đan viện Thiên An đã biến dạng như thế này đây, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế và cán bộ – nhân viên bảo vệ của Lâm trường Tiền Phong Huế thực sự làm ngơ hay chống lưng cho các nhân, doanh nghiệp phá hoại môi trường thiên nhiên lá phổi trong lành có một không hai ở Miền Trung. Theo lời của bà Lê Thị Đức, vợ ông Lê Ngọc Lân trú tại thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, Tx. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thì thửa đất này được Xã này và Bộ (không rõ bộ nào) lên đóng cọc cho bà. Một (1) chiếc cọc bằng ống nước 3mm với chiều cao hơn 20 cm nay được thay thế bằng hơn bốn mươi (40) trụ bê tông với chiều cao hơn 2m!!!.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: