THÔNG TIN VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA NGÀY 19-1-2018 TẠI SÀI GÒN


Theo tin mới nhận thì tại tượng đài Trần Hưng Đạo an ninh dày đặc, xe bus đã chờ sẵn để hốt người Dân đến tưởng niệm.

Chỉ có ông Lê Thân CN CLB và nhà báo Kha Lương Ngãi, nhà giáo Trần Minh Quốc, nhà thơ Phan Đắc lữ là tới thắp nhang được. Được biết chị Khanh Tram Nguyen Thi và Đoàn Hương vô thắp nhang cùng các anh. Có lẽ thấy ít người nên họ để anh em tiến hành thắp nhang tưởng niệm.
Hầu hết toàn bộ thành viên CLB bị an ninh đến ngăn chặn tại nhà.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: