Có biến tại Tân Phụng – Mỹ thọ hôm nay 18/4


Trần Đình Giang(facebook)Lại có biến tại Tân Phụng – Mỹ thọ hôm nay 18/4, Có khoảng 10 người bị bắt lên xe và bị đưa đi. Đoạn đường ra hải đăng Phù Mỹ. Hiện giờ đoàn CSCĐ đã rút người dân phải canh chừng ngày đêm. Không cho xe vào hoạt động.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: