Tổng Hợp Tin Tức 19 Tháng 04, 2018


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert: “Mỹ có bằng chứng xác thực Nga, Syria “xóa dấu vết” vụ tấn công hóa học” Nguồn: Almasdarnews

Mỹ Đánh Syria – Nga Tàu Iran Triều Tiên Ê Càng

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: