Mình vừa mới ra khỏi đồn, có nhiều điều muốn chia sẻ nên livestream cho dễ nói với cô chú anh chị em, thật sự những gì diễn ra cả ngày Chúa Nhật chẳng khác gì là một cuộc bách hại Đạo Công Giáo


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: