Công nhân Việt Vinh 3 Đồng Nai biểu tình: hơn 100 người bị bọn CSCĐ nó bắt nhốt từ 13.6 đến nay là 5 ngày rồi ko ai biết tung tích!


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: