THÔNG TIN VỀ ANH NGUYỄN TRUNG LĨNH


36827653_1559479087495393_2108269540025565184_n

Nguyễn Vũ Bình(facebook)Theo một nguồn tin khả tín, anh Nguyễn Trung Lĩnh ở Trại giam Hoả Lò không được thăm nuôi và bệnh Gout nặng, đi không nổi. Muốn di chuyển trong phòng phải có sự trợ giúp của bạn tù. Anh Lĩnh muốn có luật sư bảo vệ mình

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: