Xin hãy cứu giúp con gái tôi – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!


Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan chia sẻ nỗi lo lắng trong ngày sinh nhật lần thứ 39 của con gái mình là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người hiện đang tuyệt thực sang ngày thứ 12 liên tiếp tại trại giam số 5 Thanh Hóa để phản đối chế độ lao tù cộng sản.

Video do Mạng Lưới Blogger Việt Nam thực hiện.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: