Áo xanh Hà Nội ngỡ ngàng khi hình ảnh ông Trum và cờ vàng 3 sọc xuất hiện ở Thủ Đô.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: