Sáng nay 28.02.2019 tại khu đất VRLH có khoảng 300 lực lượng các loại ngăn cản bà con không cho tiến ra khu đất VRLH.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: