Tổng Hợp Tin Tức Ngày 17 Tháng 04, 2019


Luật Sư Đinh Thạch Bích


Ngày 17/4, Đô đốc Philip S.Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương làm trưởng đoàn Hải quân Mỹ đến thăm lãnh đạo UBND Khánh Hòa.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: