Chiến Tranh Lạnh Bẩn Mỹ-Tàu – VGCS Hưởng Lợi Đang Tưởng Bở


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Máy bay không người lá ScanEagle của Mỹ. Ảnh: US Navy.


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: