Chuyện Quê Nhà 107

Tháng Mười Hai 6, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

47280767_1927551213967165_5753310869987524608_n


Chuyện Quê Nhà 106

Tháng Mười Một 18, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

46425109_205641137016089_9137861106302189568_n


Chuyện Quê Nhà 105

Tháng Mười Một 9, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

42105869_303


Chuyện Quê Nhà 104

Tháng Mười 30, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

ttxvn__dai_tuong_ngo_xuan_lich_3008


Chuyện Quê Nhà 103

Tháng Mười 24, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

44135740_2342934392659376_5174476985044303872_n


Chuyện Quê Nhà 102

Tháng Mười 18, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

44317416_1179603918859783_660463200147341312_n


Chuyện Quê Nhà 101

Tháng Mười 10, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

duong_thu_thiem_2_zing_1_1
Việt Nam sẽ xây nhà hát 1.500 tỷ trên phần đất cướp của dân Thủ Thiêm.