Tổng Hợp Tin Tức 15 Tháng 03, 2017

Tháng Ba 16, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Lật Tẩy VGCS Sảng Hồn Trong Thế Kẹt Mỹ-Tàu


Tổng Hợp Tin Tức 08 Tháng 03, 2017

Tháng Ba 9, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Những bạn trẻ này đã bị an ninh tàu đội lốp nhân viên trật tự đô thị phối hợp với an ninh vc đàn áp ngày 5 thang 3 năm 2017


BLTS: 5-3-17-Đấu Tranh Quốc Nội Lên Tầm Cao Mới

Tháng Ba 8, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


Tổng Hợp Tin Tức 01 Tháng 03, 2017

Tháng Ba 2, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Washington DC. (Reuters) – Theo bản dự thảo mà Wall Street Journal có được vào hôm qua ngày 28 tháng 2, chính phủ tổng thống Donald Trump đang phát triển một chính sách thương mại quốc gia, tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Hoa Kỳ.

Washington DC. (Reuters) – Theo bản dự thảo mà Wall Street Journal có được vào hôm qua ngày 28 tháng 2, chính phủ tổng thống Donald Trump đang phát triển một chính sách thương mại quốc gia, tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Hoa Kỳ.

BLTS: Khủng Hoảng Mọi Mặt – VGCS Diễn Tuồng Thoát Trung


Tổng Hợp Tin Tức 22 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 23, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Ông Võ Kim Cự trả lời phỏng vấn của Lao Động sáng 25.7: “Không có Bộ nào không đồng ý chọn Formosa cả...”

Ông Võ Kim Cự trả lời phỏng vấn của Lao Động sáng 25.7: “Không có Bộ nào không đồng ý chọn Formosa cả…”


BLTS: Ứng Phó Sảng – VGCS Tự Nhảy Vào Quan Tài


Tổng Hợp Tin Tức 15 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 17, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Trò Khỉ Nhốt Quyền Lực Vào Lồng Quy Chế


Tổng Hợp Tin Tức 08 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 9, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

 Sáng nay chị Trần Thị Lụa gọi điện thông báo cho tôi biết là ghe chở 3 gia đình vượt biên đã vào hải phận nước Úc, đang tiến vào bờ. Số điện thoại chị Lụa gọi cho tôi là 01286766216, tôi có hỏi chị Lụa nếu gọi lại số này chị nhận được không ? chị Lụa trả lời số điện thoại này đã bị mã hóa, nếu gọi lại sẽ không nhận được, sau đó nói chuyện vài câu thì mất liên lạc. Theo An Đôn Võ(facebook)

Sáng nay chị Trần Thị Lụa gọi điện thông báo cho tôi biết là ghe chở 3 gia đình vượt biên đã vào hải phận nước Úc, đang tiến vào bờ. Số điện thoại chị Lụa gọi cho tôi là 01286766216, tôi có hỏi chị Lụa nếu gọi lại số này chị nhận được không ? chị Lụa trả lời số điện thoại này đã bị mã hóa, nếu gọi lại sẽ không nhận được, sau đó nói chuyện vài câu thì mất liên lạc. Theo An Đôn Võ(facebook)


BLTS: Gà Mắc Tóc VGCS Giở Trò Khỉ Ăn Tết