Tổng Hợp Tin Tức 22 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 23, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Ông Võ Kim Cự trả lời phỏng vấn của Lao Động sáng 25.7: “Không có Bộ nào không đồng ý chọn Formosa cả...”

Ông Võ Kim Cự trả lời phỏng vấn của Lao Động sáng 25.7: “Không có Bộ nào không đồng ý chọn Formosa cả…”


BLTS: Ứng Phó Sảng – VGCS Tự Nhảy Vào Quan Tài


Tổng Hợp Tin Tức 15 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 17, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Trò Khỉ Nhốt Quyền Lực Vào Lồng Quy Chế


Tổng Hợp Tin Tức 08 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 9, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

 Sáng nay chị Trần Thị Lụa gọi điện thông báo cho tôi biết là ghe chở 3 gia đình vượt biên đã vào hải phận nước Úc, đang tiến vào bờ. Số điện thoại chị Lụa gọi cho tôi là 01286766216, tôi có hỏi chị Lụa nếu gọi lại số này chị nhận được không ? chị Lụa trả lời số điện thoại này đã bị mã hóa, nếu gọi lại sẽ không nhận được, sau đó nói chuyện vài câu thì mất liên lạc. Theo An Đôn Võ(facebook)

Sáng nay chị Trần Thị Lụa gọi điện thông báo cho tôi biết là ghe chở 3 gia đình vượt biên đã vào hải phận nước Úc, đang tiến vào bờ. Số điện thoại chị Lụa gọi cho tôi là 01286766216, tôi có hỏi chị Lụa nếu gọi lại số này chị nhận được không ? chị Lụa trả lời số điện thoại này đã bị mã hóa, nếu gọi lại sẽ không nhận được, sau đó nói chuyện vài câu thì mất liên lạc. Theo An Đôn Võ(facebook)


BLTS: Gà Mắc Tóc VGCS Giở Trò Khỉ Ăn Tết


Tổng Hợp Tin Tức 01 Tháng 02, 2017

Tháng Hai 2, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

BLTS: Chỉnh Đảng Cứu Đảng Không Xong VGCS Còn Toan Hán Hóa Đảng


Tổng Hợp Tin Tức 25 Tháng 01, 2017

Tháng Một 27, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

President Trump after signing executive actions in the first day of his presidency. CNN

President Trump after signing executive actions in the first day of his presidency. CNN


BLTS:Càng Sợ Chết VGCS Càng Giở Trò Diễu Dở


Tổng Hợp Tin Tức 18 Tháng 01, 2017

Tháng Một 20, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Không Đổi Mới Là Chết – VGCS Sảng – La Hoảng


Tổng Hợp Tin Tức 11 Tháng 01, 2017

Tháng Một 12, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?

Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?


BLTS: Ngùơ Xờ Phờ Và Trọng Lú Tiếp Tục Sảng