Tổng Hợp Tin Tức 18 Tháng 01, 2017

Tháng Một 20, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Không Đổi Mới Là Chết – VGCS Sảng – La Hoảng


Tổng Hợp Tin Tức 11 Tháng 01, 2017

Tháng Một 12, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?

Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?


BLTS: Ngùơ Xờ Phờ Và Trọng Lú Tiếp Tục Sảng


Tổng Hợp Tin Tức 04 Tháng 01, 2017

Tháng Một 6, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích


BLTS: Chỉnh Đảng Loạn Cung Đình – VGCS Tự Chuyển Hóa


Tổng Hợp Tin Tức 28 Tháng 12, 2016

Tháng Mười Hai 29, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Đinh Tấn Lực(facebook):

Đinh Tấn Lực(facebook): “Khi sinh ra không ai được chọn nhà để vào. Đồng đô-la cũng vậy. Cái đó kêu bằng thân phận được chăng?”

BLTS:Sờ Thấy Quan Tài VGCS Hoảng Và Ứng Phó Sảng


Ngày Càng Thấy Rõ VGCS Hốt Hoảng Vì Trumphobia

Tháng Mười Hai 22, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích

China hawk Peter Navarro to lead new White House National Trade Council. AFP

China hawk Peter Navarro to lead new White House National Trade Council. AFP


Tổng Hợp Tin Tức 21 Tháng 12, 2016

Tháng Mười Hai 21, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích

USNS Bowditch U.S. Navy

USNS Bowditch U.S. Navy


Tổng Hợp Tin Tức 14 Tháng 12, 2016

Tháng Mười Hai 16, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích