Thực hiện quyền: Giám sát nhân dân!!!

Tháng Hai 25, 2017

Cha Gioan B Thục và người dân Song Ngọc ngừng cuộc bộ hành khiếu kiện Formosa

Tháng Hai 15, 2017


Giáo dân kiện Formosa bị Hán ngụy vgcs đàn áp

Tháng Hai 14, 2017

Video: VGCS đàn áp tàn bào giáo dân kiện Formosa

Tháng Hai 14, 2017

Đoàn đi bộ quyết tâm vào Formosa… Hiện tại đoàn đi tới xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tháng Hai 14, 2017

Sáng nay, người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình chặn quốc lộ 1A.

Tháng Một 23, 2017
Nguyen Chí Tuyen (facebook)

Lý do: Dân không đồng tình việc bồi thường Formosa. Nguyen Chí Tuyen (facebook)

Đọc tiếp »


Biểu tình tại trụ sở tiếp dân Trung ương đảng – số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông.

Tháng Một 18, 2017